RISK OF UNPREDICTABLE VEHICLE BEHAVIOR - INTAKE GRATE MAY DETACH

  February 27th, 2020

  Re: Risk of Unpredictable Vehicle Behavior - Intake Grate May Detach


  Dear Sea-Doo® owner,

  BRP is conducting a safety recall on certain Sea-Doo models.

  Our records show that you own a potentially-affected vehicle.


  What is the potential problem?

  The intake grate may detach from the vehicle while in use. Riding at a speed above 88 km/h (55 MPH) without an intake grate may cause unpredictable vehicle behavior which could lead to occupant ejection.

  In some situations, this could result in serious injuries or even death.

  Which models are involved?

  Model year 2019 Sea-Doo GTX, RXT and Wake PRO equipped with 230 and 300 engines.


  To confirm that your VIN (Vehicle identification Number) is affected, contact your authorized Sea-Doo dealer or BRP at 1-888-272-9222 between 8:00 a.m. and 8:00 p.m. Eastern time 7 days a week. 

  If your vehicle was repaired following the previous intake grate recall (bulletin 2019-10), it needs to be repaired again. BRP modified the required repair.

  If your vehicle was not repaired or not subject to the previous recall, it also needs to be repaired.

  SEA-DOO® SPARK® AUDIOMONTERINGSSYSTEM - PORTABELT AUDIOSYSTEM KAN LOSSNA

  September 09th, 2019

  Ang: Sea-Doo® Spark® audiomonteringssystem - Portabelt audiosystem kan lossna


  Bästa Sea-Doo-produktägare!

  BRP genomför en säkerhetsåterkallelse av AUDIOMONTERINGSSYSTEMET som finns på vissa Sea-Doo Spark vattenskotrar av 2019 års modell och säljs som tillbehör.

  Enligt våra register har du antingen köpt en Spark vattenskoter utrustad med det portabla audiosystemet eller monteringssystemet som tillbehör

  (P/N 295100856)


  Vad är det potentiella problemet?

  Det portabla audiosystemet kan lossna. Om detta inträffar kan audiosystemet kollidera med användaren och/eller passageraren och orsaka allvarliga personskador eller dödsfall.

  Risk för oförutsägbart farkostbeteende – vattenintagets galler kan lossna

  Den 17 juli 2019

  Ang: Risk för oförutsägbart farkostbeteende – vattenintagets galler kan lossna


  Bästa Sea-Doo®-ägare!

  BRP har bestämt sig för att återkalla vissa Sea-Doo-modeller av säkerhetsskäl.

  Enligt våra register är du ägare av ett fordon som eventuellt berörs.

   

  Vad är det potentiella problemet?

  På grund av olämpligt åtdragningsmoment på det främre fästdonet kan vattenintagets galler lossna från farkosten vid användning. Körning i en hastighet över 88 km/h (55 mph) utan galler för vattenintaget kan orsaka ett oförutsägbart farkostbeteende som kan leda till att förare och/eller passagerare kastas av.

  I vissa situationer kan det här leda till allvarliga personskador eller till och med dödsfall.

  Sea-Doo® LinQ™ kylbox – risk för inlåsning och kvävning

  4 juni 2019

  Ang: Sea-Doo® LinQ™ kylbox – risk för inlåsning och kvävning

   

  Bästa Sea-Doo-produktägare!

  BRP genomför en säkerhetsåterkallelse av LinQ-kylboxen som medföljer på vattenskotern Sea-Doo Fish Pro av 2019 års modell och även säljs som tillbehör separat.

  Enligt våra register har du köpt antingen en Fish Pro-vattenskoter med kylbox eller en LinQ-kylbox som separat tillbehör (art.nr 269800817).

   

  Vad är det potentiella problemet?

  Det kan hända att kylboxens spärr går i lås automatiskt när locket stängs, vilket innebär att man kan bli inlåst och riskera att kvävas.

Det finns för närvarande inga säkerhetsåterkallelser.